Wieniec dożynkowy w Klubie Senior + w Barbarce

Zajęcia w Klubie Senior + w Barbarce. W ramach zajęć seniorzy wykonali wieniec dożynkowy. Zdjęcia prezentujemy poniżej