Uczestnicy Klubu Senior + w Barbarce z wizytą w Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Pamięć o dramacie Auschwitz oraz jego Ofiarach leży w sercach ludzi na całym świecie, jest to temat trudny i bolesny.

W dniu 29.07.2021 r. Seniorzy z Klubu Senior + w Barbarce wzięli udział w wycieczce zrealizowanej do Muzeum Auschwitz-Birkenau w ramach realizacji Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025, Edycja 2021 w ramach Modułu II "Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+”.

Większość seniorów odwiedziła muzeum Auschwitz-Birkenau w czasie uczęszczania do szkoły średniej a nawet szkoły podstawowej, natomiast dla niektórych była to pierwsza wizyta w tym miejscu. Nie obyło się bez wzruszeń i rozmów na temat bardzo trudny i bolesny dla każdego człowieka. Blisko 3,5 godzinna wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci była dla naszych seniorów doświadczeniem unikatowym.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy w byłym obozie Auschwitz I, gdzie naziści utworzyli pierwszy obóz dla mężczyzn i kobiet. Tam skupione są obiekty dydaktyczne, edukacyjne, wystawiennicze, które wprowadzały nas w historię Auschwitz - niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego, który istniał w latach 1940-1945. Jego pierwszymi więźniami byli Polacy. Początkowo oprócz nich w obozie znalazła się także niewielka grupa Żydów i Niemców, ci ostatni pełnili z reguły funkcje w nadzorze obozowym. W kolejnych latach osadzani byli tam również więźniowie innych narodowości. Od 1942 r. najbardziej liczną grupą kierowaną do Auschwitz stali się Żydzi, oni też stanowili największą grupę ofiar. Tu miały miejsce pierwsze eksperymenty uśmiercania przy użyciu Cyklonu B, tu mordowali pierwsze masowe transporty Żydów, tu prowadzili pierwsze zbrodnicze eksperymenty na więźniach, tu wykonywali większość egzekucji przez rozstrzelanie.

W Muzeum Auschwitz I zwiedzaliśmy bloki i baraki, w których przetrzymywano więźniów oraz krematorium i komory gazowe. 

W zbiorach muzealnych znajdują się tysiące przedmiotów, osobiste rzeczy więźniów odnalezione po wyzwoleniu na terenie obozu. Stanowią one unikatowy zbiór przedmiotów związanych z cierpieniem ludzi przywiezionych do Auschwitz bezpośrednio na zagładę, jak i tych, których Niemcy zmusili do niewolniczej pracy.

Kolejną częścią zwiedzania był obóz Birkenau, gdzie ogrom poobozowej przestrzeni, kilometry drutów, rzędy baraków, ruiny komór gazowych i krematoriów uzmysławiają zwiedzającym rozmiar tragedii i jej  realność. Auschwitz - Birkenau to fragment historii, której nie możemy i nie powinniśmy nigdy zapomnieć.

Każdy człowiek powinien odwiedzić to miejsce aby mieć świadomość tego jak człowiek dla człowieka może stać się katem.

Wycieczka do Muzeum Auschwitz-Birkenau choć tak trudna, wywarła na seniorach ogromne wrażenie, nikt nie pozostał obojętny.