I rocznica klubu Seniora w Barbarce

Klub Seniora w Barbarce obchodził kilka dni temu pierwszą rocznicę istnienia. Spotkanie było zorganizowane na terenie klubu przy wspólnej zabawie oraz ognisku. Swoją obecnością zaszczycili nas goście Burmistrz Miasta i Gminy Skała - Pan Krzysztof Wójtowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skale - Pan Krzysztof Sobczyk, Radna Rady Miejskiej w Skale - Pani Katarzyna Kaczmarzyk. Przybyłym gościom zaprezentowano na ekranie to co działo się w Klubie w ciągu tego czasu, uczestnicy zajęć zaśpiewali piosenki oraz uczestniczyli w zabawie kalambury. Szczególne podziękowania kierujemy do druhów OSP Rzeplin i OSP Minoga, za pomoc w organizacji naszego małego wydarzenia.

Zajęcia realizowane był w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025, Edycja 2022 w ramach Modułu II "Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+”.