Andrzejki w Klubie Seniora w Barbarce

Aby tradycji stało się zadość, seniorzy z Klubu Seniora + w Barbarce postanowili zorganizować wieczór andrzejkowy. Były śpiewy, wspomnienia, tradycyjne lanie wosku. Wszyscy bawili się doskonale.