Wykaz instytucji pomocowych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH  DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mają możliwość uzyskania wsparcia w:

 • Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale w zakresie m.in. pomocy finansowej, żywnościowej, usługowej oraz poradnictwa socjalnego w zależności od indywidualnej sytuacji Klienta, ul. Szkolna 4, tel. 12 445-95-79 wew. 25, 531-587-261 pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30 email: mgops@skala.pl
 • Poradnictwa psychologicznego, dla osób dorosłych w ramach dyżuru psychologa   w każdy   czwarty poniedziałek miesiąca  w siedzibie  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  32-043 Skała ul. Szkolna 4   tel. 12 445-95-79 wew. 25.
 • Poradnictwa prawnego  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  przez Fundację Rozwoju  Przedsiębiorczości Consillium" działającą we współpracy z władzami Powiatu  Krakowskiego  tel. 576 058 217  lub  012 397 91 06
 • Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapeutycznego w Poradni Leczenia Uzależnień 32-043 Cianowice ul. Krakowska 250 tel.12 389-10-13
 • Poradnictwa Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla dzieci, młodzieży  oraz rodzin, Sułoszowa ul. Bankowa 6 32-045 Sułoszowa  tel. 530 804 729 lub 731002112 email:dim.skala@cmdv.pl

 

 • Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 KrakówCałodobowy numer interwencyjny: 12 421 92 82, sekretariat: 12 421 82 42.
 • Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (podmiot prowadzący - Caritas Archidiecezji Krakowskiej), os. Krakowiaków 46, 31-964 Kraków, tel. 12) 425 8170, E-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl,

 

 1. Placówka zapewniająca miejsca noclegowe:
 • Schronisko dla Osób Bezdomnych Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze, tel. (032) 647-14-41, (032) 647-10-15e-  mail:  e-mail: kontakt@chsd.pl

 • Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, Filia w Komórkach, Komórki 91, 26-015 Pierzchnica, Tel. 41 260-71-04 biuro.komorki@monar.org
 1. Placówka prowadząca oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie:
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków,  tel. (12) 210 09 76 wew. 410 lub 500-141-746.