Pomoc dla osób doświadczających przemocy

Telefon zaufania

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale

531 587 261

 

 

TELEFON ALARMOWY 112

POLICJA 997

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

 

 

W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do instytucji realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZAŁĄCZNIKI