Dyżur Psychologa

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, że nieodpłatny dyżur psychologa w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca  w godzinach od 14 do 19 w siedzibie tut. Ośrodka po wcześniej uzgodnionym  terminie.

Kontakt z pracownikiem socjalnym możliwy pod nr telefonu (12) 445-95-79 wew.4 celem uzgodnienia indywidualnej godziny porady.