Dane kontaktowe Instytucji udzielających wsparcia osobom dotkniętych przemocą

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie              

ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków

Całodobowy numer interwencyjny tel.: 12 421-92-82

Sekretariat tel.: 12 421- 82-42

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

(podmiot prowadzący - Caritas Archidiecezji Krakowskiej)

os. Krakowiaków 46, 31-964 Kraków

tel.: 12 425-81-70

e-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel.:  801-120-002

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel.:  800-121-212

Kryzysowy Telefon Zaufania tel.: 116-123                                                        

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel.: 116-111

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel.: 800-120-226