Informacja w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale

Informacja w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale

Zarządzeniem Nr KA.021.38.2020 z dnia 08 grudnia 2020 roku Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale. Funkcję będzie pełniła Pani Ilona Majda .

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora do spaw dostępności dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 art. 14, ust. 2), do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale;
  •  przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale;
  • monitorowaniem działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator do spraw dostępności w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale

  • Pani Ilona Majda

adres do korespondencji:  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale

                                              ul. Szkolna 4, 32-043 Skała

telefon: 530-069-373

e-mail: i.majda@skala.pl

 

Zarządzenie Nr KA.021.38.2020 z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności.

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U z 2020 r poz. 1062 ze zm.).

 

ZAŁĄCZNIKI