Rodziny Wspierające

Aktualności, strona 4 z 76

Zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej ” Szlachetna Paczka”!

Utworzono: 28.11.2022

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale po raz kolejny  włączył się do  akcji ,,Szlachetna Paczka”. „Szlachetna paczka” jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Projekt ten łączy ludzi różnych środowisk, niosąc wsparcie tam, gdzie jest ono faktycznie przydatne.

Pracownicy wytypowali i zgłosili już osoby, rodziny wymagające wsparcia w postaci paczki odpowiadającej na konkretne potrzeby, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny te otrzymają paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zwraca się z prośbą do wszystkich ludzi dobrego serca o włączenie się do Akcji w charakterze darczyńcy. Włączając  się w tą akcję pokażemy, że nie jest nam obojętny los ludzi, którzy znaleźli się w potrzebie z przyczyn niezależnych od nich samych. W Polsce tysiące rodzin wymaga pomocy i wsparcia z uwagi na warunki i okoliczności, w jakich przyszło im żyć. Na stronie www.szlachetna paczka.pl każdy może zdecydować, komu pomóc i przygotować konkretne rzeczy.

Andrzejki w Klubie Seniora w Barbarce

Utworzono: 28.11.2022
Aby tradycji stało się zadość, seniorzy z Klubu Seniora + w Barbarce postanowili zorganizować wieczór andrzejkowy. Były śpiewy, wspomnienia, tradycyjne lanie wosku. Wszyscy bawili się doskonale.  

Dyżur terapeuty uzależnień i mediatora

Utworzono: 25.11.2022

 

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż w miesiącu listopadzie 2022 r. w Punkcie Informacji, Wsparcia Rodzin i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą  odbędzie się dyżur Psychoterapeuty uzależnień oraz Mediatora.

 

Dyżur Psychoterapeuty  uzależnień odbędzie się w dniach:

  • 06  grudzień 2022 r., w godzinach 16:00- 19:00
  • 13 grudzień 2022 r., w godzinach 16:00- 19:00

Dyżur Mediatora odbędzie się w dniu:

  • 20  grudzień 2022 r. w godzinach 16:00- 19:00

 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

Kontakt z pracownikiem socjalnym możliwy pod nr telefonu (12) 445-95-79  celem uzgodnienia indywidualnej godziny porady.

 

Warsztaty z samoobrony w ramach projektu "Bezpieczny Senior w Gminie Skała"

Utworzono: 23.11.2022
Realizacja Projektu Socjalnego ‘’Bezpieczny Senior w Gminie Skała" - zajęcia z samoobrony dla seniorów w "Klubie Seniora Grota"
Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa seniorów poprzez uczestnictwo m.in. w warsztatach z samoobrony.
Dnia 22.11.2022 r. przeprowadzono warsztaty samoobrony dla seniorów. Warsztaty odbyły się w "Klubie Seniora Grota". Podczas zajęć seniorzy poznali skuteczne techniki samoobrony w sytuacji zagrożenia. Przekazano uczestniczącym kompleksową wiedzę na temat panujących zagrożeń.
Projekt sfinansowano dzięki dotacji pozyskanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środkom budżetu gminy Skała.
 

Projekt socjalny „List do św. Mikołaja”

Utworzono: 21.11.2022
Projekt socjalny „List do św. Mikołaja”        Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia,...

Zmiany w ustawie dodatku węglowym

Utworzono: 08.11.2022

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie najnowszych zmian w ustawie o dodatku węglowym:

Uprzejmie informuję, że 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236). Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o  dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W powołanym przypadku gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w  wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o  centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w  gospodarstwie domowym także wówczas, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej.

W myśl przepisu przejściowego regulującego kwestie dodatku węglowego do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zastosowanie będą miały już nowe regulacje. W przypadku, gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta odmówił przyznania dodatku węglowego, zgodnie z art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w przypadku zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności wnioskodawca będzie mógł złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

 

ŹRÓDŁO: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Polityki Społecznej

Zajęcia plastyczne w Klubie Senior + w Barbarce.

Utworzono: 08.11.2022
Seniorzy wykonali obraz na płycie gipsowej, który na samym początku został naszkicowany kredą i wyklejany kamieniami ozdobnymi przy pomocy kleju. Dach zostaw wykonany z ziaren kawy, zegar z filcu natomiast okna z kamieni soli. Poniżej prezentujemy piękną pracę...

Zbiórka produktów spożywczych "Podziel się z Seniorem"

Utworzono: 04.11.2022

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza  do włączenia się do przedświątecznej zbiórki produktów spożywczych , które zostaną przekazane w świątecznych paczkach dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Skała.

Chcemy na święta dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób potrzebujących seniorów i zapewnić im godne, radosne Święta Bożego Narodzenia, a także uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób żyjących w potrzebie i zachęcić do dzielenia się na miarę swojej wrażliwości i możliwości.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć włączenia się do akcji, prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem tel. 12 445 95 79.

 

Dodatek elektryczny

Utworzono: 04.11.2022

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, że wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będą przyjmowane od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu...

Ulga energetyczna z Kartą Dużej Rodziny

Utworzono: 04.11.2022

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, że w 2023 r. można skorzystać z 3000 kWh tańszego prądu. Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz złożenie oświadczenia zakładowi energetycznemu o byciu osobą uprawnioną. Zamrożenie cen pradu w 2023 r....