Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r nr 180 poz.1493, ze zmianami), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2010 roku do zadań własnych gminy włączono tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych.

Gmina poprzez Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Art. 9a ust. 15 cytowanej ustawy obliguje Radę Miasta i Gminy do podjęcia uchwały określającej tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy i działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem, a instytucjami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, których działania mają na celu rozwiązywanie w indywidualnych przypadkach problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez diagnozowanie problemu, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego składającego się z przedstawicieli różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozwala na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań pomocowych ukierunkowanych na rzecz ofiar przemocy oraz środowisk zagrożonych przemocą.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny