Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

WSPIERANIE RODZINY

Czcionka:

 

 

 

Wsparcie rodzin przez Asystenta Rodziny

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewnia rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, szczególnie te dotyczące opieki i wychowania dzieci. Termin asystent pochodzi od słowa asysta, które określa osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Asystent to osoba, która towarzyszy rodzinie w pokonywaniu jej problemów, pracuje na zasobach rodziny, udziela wsparcia, motywuje do zmiany niekorzystnej  sytuacji i poprawy jej funkcjonowania.

  Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzicom wypełnianiu ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. W przypadku, gdy dzieci znajdują się już w placówce opiekuńczej lub w rodzinie zastępczej, asystent podejmuje działania na rzecz ich najszybszego powrotu do rodziny.

  W trakcie swojej pracy asystent rodziny współpracuje z różnymi instytucjami, działającymi na rzecz rodziny. Lista instytucji, które poprzez swoje działania wspierają rodzinę w trudnej sytuacji jest bardzo długa, podobnie jak zakres udzielanych przez nie usług i świadczeń.

  • Zasady przyznawania pomocy w formie asystenta rodziny: pracownik socjalny po otrzymaniu informacji o rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, przeprowadza wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,
  • pracownik socjalny, po zdiagnozowaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie, wnioskuje o objęcie jej wsparciem przez asystenta rodziny, wcześniej zapoznając rodzinę z ofertą pomocy świadczonej w ramach jego kompetencji i uzyskaniu pisemnej zgody rodziny na wsparcie,
  • wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych,
  • jeśli rodzina odmawia współpracy z asystentem, a z wywiadu wynika, że jest ona niezbędna, kierownik ośrodka pomocy społecznej może poinformować właściwy sąd opiekuńczy o odmowie współpracy z asystentem rodziny.

Pierwsza wizyta asystenta rodziny odbywa się przy udziale pracownika socjalnego, w ciągu 14 dni od momentu zakwalifikowania rodziny do wsparcia. Pracownik socjalny przedstawia asystentowi rodziny informacje o danej rodzinie i wskazuje obszar wymagający zmiany. Asystent rodziny wspólnie z pracownikiem socjalnym działają na rzecz danej rodziny, w sytuacjach kryzysowych, razem podejmują decyzje i działania zmierzające do poprawy sytuacji. Spotkania z asystentem rodziny odbywają się przynajmniej raz w tygodniu, w zależności od potrzeb rodziny. Asystent rodziny pracuje w miejscu zamieszkania danej rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę w zależności od jej potrzeb.

W oparciu o zapisy płynące z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" kobiety w ciąży i rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych, oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w okresie prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wsparcie w formie koordynacji poradnictwa przez asystenta rodziny udzielane jest po złożeniu wniosku, bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny

BIP

Emp@tia

ePUAP

Facebook

NIEBIESKA LINIA

Dziecięcy Telefon Zaufania

Gmina Skała

Mania pracowania V