Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Czcionka:

PODSTAWOWE INFORMACJE O OŚRODKU


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale powstał na podstawie:
Uchwały Nr X/51/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skale z dnia 25 kwietnia 1990 r  w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy  Społecznej  na terenie Miasta i Gminy Skała. Na podstawie art. 58 pkt.1 Ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego / Dz. U. 1988 r. Nr 26. poz. 183/ Rada Narodowa uchwala co następuje:

1. Powołuje się Miejsko Gminny Ośrodek Opieki Społecznej jako jednostkę budżetową z siedzibą w Skale.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Opieki Społecznej przejmuje zadania Działu Służb Społecznych ZOZ w Skale oraz zadania  i kompetencje Urzędu Miasta i Gminy w Skale w zakresie opieki społecznej.
3. Dla Organizacji Ośrodka Opieki Społecznej celem jest wydzielenie z ZOZ Kraków  Przychodni Rejonowej w Skale i przekazanie zadań Radzie Narodowej Miasta i Gminy Skała.

Oraz na Uchwale Nr II/14/98 Rady miejskiej w Skale z dnia 15 grudnia  1998 r  w sprawie powołania jednostki budżetowej- Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale. Działając na podstawie art.6  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym / tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13. poz. 174/  Rada Miasta w Skale uchwala co następuje:
1. Z dniem 01 stycznia 1999 r powołuje się jednostkę budżetową Miejsko Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Skale.

2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Skała, Ośrodek znajduję się przy ul. Szkolnej 4.


CEL I DZIAŁANIA OŚRODKA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu: umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracje ze środowiskiem, poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Działania placówki zmierzać powinny do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna placówki polega w szczególności na:
1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2. pracy socjalnej;
3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale współpracuje z:
1. Gminą - ewidencja ludności, podatki,
2. Samorządami  Miasta  Skała i poszczególnych sołectw.
3. Instytucjami i organizacjami społecznymi i pozarządowymi.
4. Placówkami edukacyjnymi.
5. Sądem - prawnikami.
6. Zakładami energetycznymi, gazowymi.
7. Zakładami pogrzebowymi.
8. Policją
9. Sklepami
10. Związkami wyznaniowymi

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny