Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Utworzono dnia 06.09.2017
Czcionka:

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Skała szansą dla wszystkich” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, z zakresu:

 

 1. Warsztat Samoocena. Czy lubię siebie. Bilans mocnych i słabych stron”, Liczba osób – 18 Termin realizacji 30-09 – 01.10.2017, ilość godzin 16.

Zakres wsparcia: Kształtowanie umiejętności mówienia o sobie, przełamywanie lęku związanego z mówieniem na forum grupy, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, określanie swoich zainteresowań oraz uzdolnień, budowanie umiejętności prezentowania siebie, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania mocnych i słabych stron, uświadomienie, że są takie czynności, które niepełnosprawność utrudnia czy wręcz uniemożliwia oraz takie, w wykonaniu których zupełnie nie przeszkadza, rozwijanie kreatywności.

 

 1. Warsztaty „rozwoju osobistego”, Liczba osób – 15, Termin realizacji 30.09-01.10.2017, ilość godzin 16.

Zakres wsparcia: Warsztaty inspirują do poszukiwań i odkrywania siebie, dają wiedzę i praktyczne umiejętności. Pozwalają uczyć się i doświadczać, zadawać pytania i szukać odpowiedzi. Charakter grupowy jak i indywidualny warsztatów, pozwala rozwijać szeroki wachlarz umiejętności społecznych.

 

 1. Warsztaty: „Umiejętność stawiania sobie realistycznych celów”, Liczba osób – 16, Termin realizacji 02-03.10.2017, ilość godzin 16.

Zakres wsparcia: uczenie i doskonalenie umiejętności stawianie sobie w życiu celów możliwych do zrealizowania, budowanie umiejętności adekwatnej oceny swojego potencjału.

 

 1. Trening nawyków celowej aktywności, Liczba osób – 17, Termin realizacji 02-03.10.2017, ilość godzin 16.

Zakres wsparcia: Nabycie umiejętności społecznych z zakresu motywacji. Osoba, która ukończy warsztaty będzie lepiej radziła sobie w sytuacji ekspozycji społecznej, poznając reguły funkcjonowania społecznego. Dokona także rozwoju asertywności dzięki czemu cały proces aktywizacji społecznej będzie przebiegał skuteczniej. Trening oprócz grupowych zajęć zawiera indywidualne spotkania z terapeutą, które w założeniach mają zintensyfikować funkcjonowanie beneficjenta w zakresie motywacji.

 

 1. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno - prawna.

 2. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Skała.

 3. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

 4. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

 5. Zamawiający zapewnia transport na miejsce szkolenia z siedziby Zamawiającego

 6. Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych - Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie dla wszystkich grup.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.

 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego

 

 

 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA Jakub Błaszczak, wpłynęło 01.09.2017, godz. 8.53, koszt realizacji usługi 42,69 zł. za godzinę, powyżej 5 szkoleń,

 2. Dominika Jarosz, Izabela Florek wpłynęło 01.09.2017, godz. 8.33, koszt za godzinę 57,90 zł, powyżej powyżej 5 szkoleń

 3. Anna Jeglińska Progenja, wpłynęło 01.09.2017, godz. 5.28, kost za godzinę 86,00 zł., powyżej 5 grup. Jedna osoba.

 4. Lidia Chochorowska, Natalia Lisowska wpłynęło 01.09.2017, godz. 01.18, koszt za godzinę 49,20 zł., poniżej 5 szkoleń

 5. Rafał Stelmasik Rajos Consulting, wpłynęło 31.08.2017, koszt za godzinę 31,80 zł., powyżej 5 grup.

 6. KROKUS , wpłynęło 31.08.2017, koszt za godzinę 32,88 zł., powyżej 5 szkoleń,

 7. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, wpłynęło 29.08.2017, koszt za godzinę 58,00 zł, powyżej 5 szkoleń,

 

 

Oświadczenia zawarte w ramach ofet potwierdzają spełenieni warunków udziału w postępowaniu przez wszyskich wykonawców. W ramach pferty firmy Anna Jeglińska Progenja wskazana została tylko jedna osoba jako realizator szkoleń. Biorąc pod uwagę iż szkoelnia mają być realizowane jednocześnie dla 2 grup realizacja usługi przez jednego trenera jest niemożliwa. Oferta nie podlega dalszej ocenie.

 

 

WYBÓR WYKONAWCY

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 1. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 

 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

OCENA OFERT

 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA Jakub Błaszczak: 67,04 + 10 = 77,04 pkt.

 2. Dominika Jarosz, Izabela Florek: 49,43 + 10 = 59,43 pkt

 3. Lidia Chochorowska, Natalia Lisowska: 58,17 + 5 = 63,17 pkt.

 4. Rafał Stelmasik Rajos Consulting: 90 + 10 = 100,00 pkt.

 5. KROKUS: 87,04 + 10 = 97,04 pkt.

 6. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych: 49,35 + 10 = 59,35 pkt.

 

Wybrana została oferta firmy Rafał Stelmasik Rajos Consulting, oferta uzyskała największą ilość punktów. Z wykonawcą zosatnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny